Bildt är fel människa…

Posted on 10 november, 2010

0


Igår så skriver riksdagsledamöterna Caroline Szyber (KD), Fredrick Federley (C) och Roger Haddad (FP) på Svd Opinion att Carl Bildt och Alliansregeringen måste driva en hårdare hårdare linje mot Burmas generaler.
Jag är enig i att Sverige måste driva en hårdare linje.
Jag är enig i att Alliansregeringen måste driva en hårdare linje.
Men Carl Bildt kan inte vara med på det tåget.
Vi kan inte ha någon som har varit med och exploaterat krigsdrabbade länder som Sudan och Irak, någon som har medverkat till brott mot folkrätten, någon som har ljugit för konstitutionsutskottet.
Denne någon kan under inga omständigheter vara delaktig i detta.

Carl Bildt är en farlig människa, jag hade stor respekt för honom förut, men tyvärr så finns den inte kvar längre. Bildt har visat sitt riktiga ansikte. Han har visat att det som står högst upp på hans dagordning är ekonomisk vinning, Sudan, Irak, Lockheed Martin. En sådan människa hör inte hemma i politiken. Jag tänker att precis som vår vän Noam Chomsky så måste vi först städa upp i våra egna led. Det är lätt att kritisera andra länder. Det är lätt att fördöma andra länders handlingar. Att Bildt skulle driva Sveriges linje, att mera aktivt arbeta för en demokratisk utveckling i Burma är ett hån mot allt vad demokrati heter.

Winston

Annonser
Taggat: ,
Posted in: Uncategorized