Bonniers Mediamonopol

Posted on 13 november, 2010

0


Igår så avslutade AFTONBLADET en veckas gransking av Bonnier…

Äntligen en debatt om mediamonopol i vårt eget land…
Det är i gårdagens AFTONBLADET som det verkligen bränner till när Johannes Wahlström och Dan Josefsson skriver under rubriken Borgarna + Bonnier = Sant. Det är som om vi får en liten inblick i Berlusconis Italien fast på hemmaplan. Jag är tillbaka vid samma tematik som i mitt tidigare inlägg,
Bildt är fel människa
, vid det här med att städa upp på hemmaplan först.
Det har varit lätt för svenska medborgare och för svensk media att kritisera människor som Berlusconi och Murdoch och säga att det är fel. Sedan klappa sig för bröstet och säga att så går det inte till här i alla fall. Men nu har det visat sig att vi alla har haft fel.

Även Bonnier är en mediekoncern som har  monopol.
Även Bonnier är en mediekoncern som blandar sig i politiken.
Det visar sig att de har använt sin mediala makt för att hjälpa borgarna som en slags motprestation till förmåner som de har fått efter köpet av förlustdrabbade tv4. En av förmånerna kan ha varit att få visa mer reklam. På detta finns det än så länge inga bevis. Men att tro något annat, när man läser de fakta som finns, skulle vara naivt.
Jag citerar ur Wahlströms och Josefssons artikel.

Veckan före informationsdirektörens telefonsamtal har även TV4:s vd Jan Scherman bett om ett möte på kulturdepartementet. Som underlag skickar han med ett dokument som han begär att få sekretessbelagt. I dokumentet, som vi tagit del av, förklarar Scherman att kanalen är i en ”ytterst destruktiv situation” och att dess enda räddning är att få sända femtio procent mer reklam. Vad som beslutades under mötet vet vi inte, men en vecka senare köper Bonnier TV?4 och strax därefter lägger regeringen fram en proposition som närmast ordagrant följer Schermans önskemål. Tack vare den nya lagen, som ger TV4 rätt att sända femtio procent mer reklam, blir Bonniers köp av kanalen en av Medie-sveriges mest fördelaktiga insideraffärer. Köpet genomförs långt under marknadsvärdet.

Som sagt så blir det mycket svårt att tro, att den borgerliga regeringen skulle hjälpa Bonnier utan att få något för sin insats. Det är ju bekvämt att ha en så stor mediekoncern på sin sida. Det är ju en sådan armé man behöver för att föra politik i det som kallas demokratiska länder. Vi kan ju inte använda oss av militären, än. Så i väntan på andra tider så får borgarna fortsätta att använda sig av den tredje statsmakten för att föra sin kamp.

Denna debatt kring Bonniers monopolställning har även lett fram till en smutskastningskampanj av Johannes Wahlström och Åsa Linderborg. Som bl a har kritiserats hårt för att vara t ex antisemiter.  Mycket kretsar kring att det är fel att sådana människor granskar Bonnier både för deras syn på judarna och för att granskningen sker av en tidning som ägs av  Schibstedt  och inte Bonnier.  Frågan vi ställer oss är då. varför det inte är någon från Bonnierpressen som ställer sig upp och bemöter argumenten istället för att ägna sig åt personangrepp och smutskastning. Vi kommer alltid att vinna på det i längden. Precis som att vi kommer att vinna på det i längden när det gäller Sverigedemokraternas retorik. Jag säger vi och menar då mänskligheten såklart.
Jag bifogar några länkar som handlar om kritiken kring Wahlström och Linderborg.
Hur kan Nordens största tidning låta en lögnare och antisemit granska Bonniers?
Därför har Åsa Linderborg fördomar om judar
Därför kommer Karin Pettersson sparka Åsa Linderborg
Alla dessa har jag tagit från Newsmill.
Men vi har även ett viktigt inlägg från Carl Michael Edenborg på SVTdebatt
Bonnier är Sveriges Berlusconi

Winston

Annonser
Posted in: Uncategorized